Inschrijven

Schrijf je in bij Quick.

Aanmelden

Aanmelding vindt plaats d.m.v. het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier. Het formulier kun je opvragen bij de coach van het team of hier downloaden. Je kunt het formulier invullen op je computer en daarna uitprinten en ondertekenen.

Het ingevulde formulier geef je aan je coach, stop je in de brievenbus in de kantine of stuur je naar het postadres van Quick.

Let op: als je je inschrijft als student voeg dan een kopie van je bewijs van inschrijving bij. Je mag in plaats van een kopie ook foto's mailen naar ledenadministratie@quickamsterdam.nl

Automatische incasso

Met het ondertekenen van het formulier geef je toestemming aan Quick om het verschuldigde contributiebedrag automatisch te incasseren. We kondigen dit van tevoren aan, maar dit is altijd voorafgaand aan de eerste wedstrijd van het seizoen. Indien het seizoen al begonnen is als je inschrijft, dan gaat de betaling in overleg met de penningmeester. We hanteren een gereduceerd tarief na de eerste helft van het seizoen.

Het is ook mogelijk om de contributie in twee termijnen te betalen. Neem hiervoor contact op met de secretaris.

Overschrijven van andere vereniging

Ben je dit jaar of vorig jaar lid geweest van een andere honk- of softbalvereniging in Nederland? Dan moet je door de secretaris overgeschreven worden. Geef dit aan bij je inschrijving.

Schoolhonkbal

Inschrijven voor schoolhonkbal doe je door dit formulier in te vullen en af te geven bij de trainer/coach bij de deelnemende school.

Huishoudelijk reglement

Alle leden van Quick worden geacht van de inhoud van het huishoudelijk reglement op de hoogte te zijn.

Contributie Senioren

Tarieven 2021

Honkbal € 203,50 per jaar
Softbal € 193,00 per jaar
Studenten € 155,00 per jaar*
Trainingslid €   99,00 per jaar
Trainingslid student €   76,00 per jaar*
Dubbellid € 252,00 per jaar
Dubbellid student € 193,00 per jaar*
Niet-spelend lid €   71,00 per jaar
halverwege seizoen? gereduceerd tarief

* Kopie van bewijs van inschrijving van je universiteit / hogeschool / mbo-instelling bijvoegen bij het inschrijfformulier.

Contributies worden geïnd via automatische incasso.

Contributietarieven voor de jeugd

Wat kost honkbal bij Quick?

De contributie is gekoppeld aan de leeftijd van uw kind. Onderstaande tarieven zijn geldig vanaf 2021.

Schoolhonkbal:
Van 6 tot en met 12 jaar: € 83,50 per jaar*

Beeball:
Van 6 tot en met 9 jaar: € 91,00 per jaar

Pupillen:
Van 9 tot en met 12 jaar: € 114,00 per jaar

Aspiranten:
Van 12 tot en met 15 jaar: € 137,00 per jaar

Junioren:
Vanaf 15 jaar: € 152,50 per jaar

Trainingslid:
Tot 18 jaar: € 71,00 per jaar

* Het jaar loopt door twee schooljaren heen. De contributie wordt per half schooljaar (€ 41,75) voldaan.
Inschrijving via de begeleiders op de scholen.

Contributies worden geïnd via automatische incasso. 

Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Bij inschrijving gaat u akkoord met de ouderafspraken behorend bij het lidmaatschap van uw kind bij Quick.

Woont u in stadsdeel Nieuw-West en heeft u een stadspas? Dan kunt u extra korting krijgen. Meer informatie is hier te vinden.

sluiten