Corona informatie

Sporten met beperkende maatregelen

De signalen rondom corona worden beter en de druk op de zorg neemt af. De overheid heeft een deel van de maatregelen die Quick raken versoepeld voor jeugd en volwassenen.

Vanaf 1 juli mogen er weer wedstrijden gespeeld worden en mag de kantine ook weer open. Beide zijn echter nog wel aan regels en adviezen onderhevig. Op deze pagina lees je de actuele stand van zaken voor Quick over de volgende onderwerpen: Algemeen, Trainingen, Wedstrijden, Speelkalender, Veldbezetting en Kantine.

De regels zijn overgenomen van NOC*NSF en de KNBSB. De protocollen van deze instanties en voor Quick en Badhoevedorp zijn te vinden in de rechterkolom.

 

Algemeen

 • Volwassenen dienen voor en na trainingen en wedstrijden altijd 1.5 meter afstand te houden ten opzichte van iemand anders die niet tot zijn/haar huishouden behoort.
 • Jeugd tot en met 18 jaar hoeft onderling geen afstand te houden.
 • Tijdens trainingen en wedstrijden dienen volwassenen waar mogelijk 1.5 meter afstand te houden ten opzichte van iemand anders. Tijdens het spel hoeft dit niet, maar de bond adviseert om tijdens ‘team huddles’ en ‘mound visits’het aantal spelers te beperken en 1.5 meter afstand te houden.
 • Gebruik geen kauwgom, tabaksproducten of zonnepitten om ‘spugen’ te voorkomen.
 • Kom alleen naar de training/wedstrijd als je gezond bent. Blijf thuis als je ziekteverschijnselen hebt zoals koorts, hoesten/kuchen en keelpijn.

 

Trainingen

 • Voor trainingen is per 1 juli niet veel veranderd. De bekende regels zijn nog steeds van toepassing:
 • Volwassenen dienen tijdens trainingen zo veel als mogelijk 1.5 meter afstand te houden van anderen die niet tot zijn/haar huishouden behoren.
 • Gebruik geen oefeningen waarbij sporters en trainers/coaches binnen 1,5 meter van elkaar komen.
 • Als sporters tijdens de training/wedstrijd materialen in roulatie gebruiken (bijvoorbeeld een knuppel, helm, et cetera), zorg er dan voor dat bij elk roulatiemoment het materiaal wordt gedesinfecteerd.
 • Sla, voor zover mogelijk, met slaghandschoenen.
 • Desinfecteer direct na de training alle gebruikte materialen, zoals ballen, knuppels,
 • ballentonnen, pionnen, mobiele schermen, slagkooi, et cetera.

 

Wedstrijden

Per 1 juli mogen er weer competitiewedstrijden en oefenwedstrijden worden gespeeld, waarbij tijdens de wedstrijden niet per se 1.5 m afstand gehouden hoeft te worden. De bond heeft wel een aantal regels/adviezen opgesteld specifiek voor wedstrijden:

 • Volwassenen dienen tijdens wedstrijden waar mogelijk 1.5 meter afstand te houden van anderen die niet tot zijn/haar huishouden behoren.
 • Alleen stafleden die strikt noodzakelijk in de dug-out en op het speelveld aanwezig dienen te zijn, mogen in de dug-out plaatsnemen en dienen 1,5 meter afstand te houden. Alle overige stafleden (waaronder scoorders) dienen buiten de afrastering van het veld plaats te nemen.
 • Als de 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd, moeten wisselspelers buiten de afrastering van het veld (tribune) plaatsnemen.
 • Sla, voor zover mogelijk, met slaghandschoenen.
 • Zorg ervoor dat slagmensen hun gebruikte beschermings-/hulpmiddelen bij zich houden of zelf in de dugout terugleggen. De gebruikte knuppel mag door een andere sporter worden opgeruimd, maar de knuppel moet daarna wel worden gedesinfecteerd en de ‘opruimer’ dient zijn handen te desinfecteren.
 • Pak bij inningwissels zelf je eigen materialen. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan dat een collega-sporter alvast je handschoen/pet mee het veld opneemt.

Speelkalender

Om zoveel mogelijk wedstrijden te kunnen spelen heeft de bond bepaald dat de competitie al begint op 4 juli. De laatste speelronde is ook wat later dan normaal. Deze staat gepland voor de week van 12-18 oktober. De zomerstop is om dezelfde reden ingekort tot 3 weken. De zomerstop duurt van 13 juli tot en met 2 augustus.

 

Veldbezetting

Vanaf zaterdag 3 juli geldt weer de oorspronkelijke veldplanning op het veld van Quick. Naast de teams van Quick geven we hier ook een overzicht van de jeugdteams van SC Badhoevedorp waar spelers van Quick in het kader van onze samenwerking spelen.

Quick

 • Aspiranten: dinsdag van 18:00 - 19:30 uur
 • Junioren: dinsdag van 18:00 – 20:00 uur
 • Heren honkbal 1 en 2: woensdag 18:30 – 20:00 uur
 • Heren honkbal 3 en 4: donderdag 19:00 – 20:30 uur      
 • Dames 1: woensdag 20:00 - 21:30 uur
 • Dames 2: donderdag 20:00 - 21:30 uur
 • Dames 3: geen
 • Dames 4: donderdag 19:00 - 20:30 uur
 • Heren softbal: woensdag 20:00 – 21:30 uur

Badhoevedorp 

 • Beeball Major League: dinsdag 17:30 - 19:00 uur
 • Pupillen: maandag en donderdag van 18:00 - 19:15 uur
 • Aspiranten 1: woensdag en vrijdag van 18:00-19:30 uur
 • Aspiranten 2: nog niet bekend
 • Junioren: dinsdag en donderdag van 19:00 - 21:00 uur

 

Openstelling kantine

Vanaf 1 juli gaat de kantine weer beperkt open. Hierbij gelden de volgende regels:

 • De kantine is open voor het bestellen en afhalen van consumpties.
 • Er worden alleen dranken en koude snacks geserveerd. Dus geen tosti’s en bapao’s om de doorstroming in de kantine hoog te houden.
 • Alle consumpties dienen buiten genuttigd te worden.
 • Mensen die bij de bar iets willen bestellen dienen de kantine via de deur bij de wc’s te betreden en te verlaten.
 • Mensen die achter de bar staan betreden en verlaten de kantine via de deur bij de pantry.
 • In principe is de kantine dicht voor en gedurende de wedstrijden en verzorgt het thuisspelende team de bar na afloop van de wedstrijden. Wanneer er verdere versoepling van de regels vanuit de overheid afgekondigd worden kijken we of we weer kantinediensten gaan invoeren.

---------------------------------------

Laatste update: 1 juli 2020

Corona contactpersoon

Contactpersoon voor de club m.b.t. het corona-protocol en de naleving ervan is Bas de Jong. Opmerkingen, vragen, adviezen en tips graag richten aan hem per email naar jeugd@quickamsterdam.nl.

Sport protocollen

Vind hier alle sport protocollen die van toepassing zijn op alle leden van Quick.

A.H.C. Quick

Download het protocol en lees het zorgvuldig door, dan weet je precies hoe we trainingen en wedstrijden op dit moment organiseren op de accomodatie van Quick.

Dit zijn de belangrijkste punten:

 • Ouders zijn niet aanwezig bij de trainingen. Word je afgezet, dan mag een ouder niet voorbij de blauwe container komen.
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training.
 • Jeugd: we verzamelen voor de kantine en gaan vervolgens gezamenlijk naar het veld.
 • Spelers van 19 jaar en ouder dienen 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten hun huishouden te houden.
 • Voor iedere training dient een corona-aanspreekpunt aangewezen te worden. Iedere deelnemer van de training dient te weten wie dit is. Deze persoon mag deelnemen aan de training, maar ziet er wel op toe dat de richtlijnen nageleefd worden. Voor jeugdteams mag het aanspreekpunt een trainer zijn, mits er minimaal twee trainers aanwezig zijn per team. Indien er geen twee trainers zijn dan dient een ouder of een ander meerderjarig lid van de vereniging het aanspreekpunt te zijn.
 • We adviseren nog steeds mensen om gedurende de gehele training twee (slag)handschoenen te dragen. Als je met één of twee blote handen wilt gooien / slaan, dien je voor aanvang van iedere oefening je handen te desinfecteren met handgel.
 • Voor aanvang van een slagoefening worden de knuppels en helmen op een stapel gelegd. Dit is de ‘schone’ stapel. Na gebruik dient de knuppel op een andere plek gelegd te worden, wat de ‘gebruikte’ stapel is. Een knuppel, of helm, mag pas weer door een ander gebruikt worden nadat het handvat van de knuppel en de binnenkant van de helm ontsmet is met de alcoholspray.

Download Quick protocol

Badhoevedorp

Ook het protocol van Badhoevedorp is toegevoegd omdat een deel van onze Quick jeugdleden in een combinatieteam speelt en mede gebruikmaakt van hun accomodatie.

Let op: we zijn in afwachting van een aangepast protocol van Badhoevedorp.

Download Badhoevedorp protocol (26 april 2020)

KNBSB

de KNBSB enkele specifieke punten voor de honkbal- en softbalsport opgesteld als aanvulling op het generieke sportprotocol. 

Bekijk het KNBSB protocol

NOC*NSF / VSG

Er is een generiek sportprotocol opgesteld door Vereniging Sport & Gemeenten (VSG) en NOC*NSF, met medewerking van diverse sportbonden.

Bekijk het generieke protocol

---------------------------

Updates sportprotocol

De komende tijd zullen we op basis van informatie van coaches, de gemeente, de KNBSB en andere partijen het Quick protocol aanpassen wanneer nodig. Nieuwe versies worden bekend gemaakt op deze pagina en via de whatsappgroepen.

sluiten